Vision for Naturhus Gjern Bakker

Naturhus Gjern Bakker er en realitet!

Byggeriet startede i maj 2017 og blev indviet 4. Maj 2019. Følg Naturhus Gjern Bakker på vores Facebook side

KFUM-Spejderne i Gjern har skabt en ny handicapvenlig og multifunktionel spejder- og naturfacilitet i udkanten af Gjern Bakker, til gavn og glæde for Gjern og omegns ca. 2200 beboere.

Naturhus Gjern Bakker er tænkt som et multifunktionelt, inspirerende og nytænkende samlingssted, hvor naturfunderede frilufts- og læringsaktiviteter, blandes på kryds og tværs. Formålet er at tilbyde velkendte og eksperimenterende former for aktiviteter, der gør indtryk og sætter aftryk på børn og unge i form af personligt ansvar og nye perspektiver på og ny lyst til natur, fællesskab og samfundsengagement.

Foruden at Naturhus Gjern Bakker skal kunne rumme og skabe værdi for spejdere, skolebørn og kørestolsbrugere, vil Naturhuset med udendørsarealer fungere som et attraktivt og længe savnet samlingssted og støttepunkt for lokalområdets lystfiskere, trailrunnere, orienteringsløbere, mountainbikere, naturvandrere, turister m.fl., eksempelvis som mødested, shelterovernatning og hvilested med plads til overnatning, oplevelsessted, fritids- og læringsrum, kursus- og konferencested, startsted, omklædningssted m.m..

Baggrunden for projektet, og fælles for de mange foreninger, er et udtalt behov for tidssvarende og inspirerende rammer, der kan fremme synergien mellem de mange lokale natur- og kulturinteresser. Med sin bynære placering, tæt på skole/SFO og børnehave, på kanten til skov og naturstier, vil Naturhus Gjern Bakker ikke bare udgøre en perfekt ramme for bedre udnyttelse af KFUM-Spejdernes engagement og fremtidige aktiviteter, samt faciliteter, men også en væsentlig forbedring af børn og børnefamiliers mulighed for fælles oplevelser i Gjern Bakkers natur, året rundt.

Projektets målgrupper spænder derfor bredt fra spejdere, alle naturinteresserede, skolebørn og børnefamilier, som kan opleve en helt unik og praksisnær naturformidling og læring, der hidtil ikke har været mulig lokalt. Det er generelt vanskeligt for skoleklasser at gennemføre en hel dag med undervisning og læring i naturen, uden nogen form for overdækket arbejdsstation.

Det er en af projektets hovedmålsætninger, at Gjern Skoles børn i dagtimerne skal benytte Naturhus Gjern Bakker i forbindelse med skolens understøttende undervisning og bevægelsesbånd i fagene biologi, natur & teknik, kristendomskundskab, orienteringsløb, og at skolens fritidsordning om eftermiddagen i samarbejde med KFUM-Spejderne skal tilbyde skolebørn en bred vifte af naturfunderede lærings- og fritidsaktiviteter. Desuden ønsker lokalområdets mødregrupper, dagpleje, børnehaver og seniorgrupper at benytte Naturhuset på formiddage og eftermiddage til samvær og motion. Ligeledes vil handicappede med pårørende få bedre adgang til efterspurgte naturoplevelser i skoven og ikke mindst få et oplagt udgangspunkt for guidede ture til de dele af Gjern Bakker, der af Naturstyrelsen er udpeget til Natura 2000 områder. Tilbygningen med handicapvenlige toiletter vil stå åben til fri afbenyttelse alle ugens dage, året rundt.

Projektet indebærer nybyggeri af naturhus, der indrettes med indendørs bålsted, interaktivt av-udstyr og fleksibelt opholdsrum med mulighed for ekstra sovepladser, samt en gennemgribende ombygning af den eksisterende spejderhyttes funktionalitet. Grundtanken i Naturhusets design er, at den skal inddrage naturen mest muligt – med fuldt udsyn til skoven, udendørsarealer og spejderhytte. Naturhuset er skabt af bæredygtige materialer, og placeres i tæt forbindelse med eksisterende spejderhytte. I spejderhytten etableres tidssvarende køkken- og toiletforhold, som kan benyttes af besøgende gæster, flere sovepladser i den uudnyttede del af spejderhyttens loft, samt etablering af gruppelederrum og undervisningsfaciliteter, uden tab af hyttens oprindelige karaktertræk, da den har stor lokalhistorisk værdi. De to bygningers æstetiske karaktertræk og funktionelle indretning skal give besøgende gæster en berigende sanseoplevelse og samtidig vise bæredygtigheden og sammenhængen mellem bygning, indretning og natur.